NASZYM ZDANIEM NAJLEPSZY PORTAL O INWESTYCJACH BUDOWLANYCH.
DLA INWESTORA, DLA WYKONAWCY

Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej

Charakter prawny gwarancji bankowej jako zabezpieczenia inwestora i wykonawcy
17 XII
2019

zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej

W procesie budowlanym inwestor często wymaga od wykonawcy przedłożenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej. Niestety, nierzadko zdarza się, że znaczenie tego dokumentu nie jest właściwie rozumiane i nie dostrzega się jego istoty. Warto jednak poświęcić czas na przeanalizowanie gwarancji bankowej jako zabezpieczenia interesów obu stron inwestycji.

Gwarancja bankowa – co to takiego?

Gwarancja bankowa stanowi jednostronne zobowiązanie banku (gwaranta) do zapłaty określonemu w dokumencie gwarancji beneficjentowi (podmiotowi uprawnionemu) kwoty wskazanej w gwarancji (sumy gwarancyjnej) w przypadku, gdy zleceniodawca gwarancji, na którego zlecenie gwarancja została wystawiona, nie wywiąże się ze swojego zobowiązania. Definicję legalną gwarancji bankowej zawiera art.81 ust.1 Prawa bankowego. W praktyce to jedna z wielu form zabezpieczenia płatności obok m. in. kwoty zatrzymanej czy gwarancji ubezpieczeniowej (o której więcej informacji można znaleźć w artykule Zabezpieczenie w postaci gwarancji ubezpieczeniowej).

Stosowanie gwarancji bankowej w procesie budowlanym

W zakresie zabezpieczenia realizacji inwestycji budowlanych, w tym należytego wykonania umowy o roboty budowlane lub późniejszego naprawienia ich wad, gwarancja ma zapewnić inwestorowi bezpieczeństwo wypłacalności w przypadku, gdy wykonawca nie wykona lub wykona nienależycie swoje umowne obowiązki. Jeśli do takiego naruszenia po stronie wykonawcy faktycznie dojdzie, inwestor w ramach swoich uprawnień będzie mógł zwrócić się do banku, który wystawił gwarancję bankową, z żądaniem wypłaty określonej kwoty mieszczącej się w sumie gwarancyjnej.

Dlaczego warto skorzystać z gwarancji bankowej?

Ponieważ zadaniem gwarancji bankowej jest ochrona obu stron kontraktu. Bez względu na to czy dany podmiot jest wykonawcą czy inwestorem powinno mu zależeć na tym, aby wykonywana praca była zabezpieczona w sposób należyty. Dla wykonawcy korzystnym jest, aby w razie potrzeby inwestor mógł skorzystać ze swojego uprawnienia i otrzymać określoną należność bez sięgania bezpośrednio do kieszeni wykonawcy. Natomiast dla inwestora cenna będzie możliwie nieskomplikowana i pewna procedura wypłaty środków w razie problemów z wykonawcą, w tym kłopotów dotyczących jego wypłacalności. Ponadto, w procesie budowlanym często zdarzają się przestoje płatnicze, więc w praktyce dobrze przygotowana gwarancja bankowa może okazać się bardzo pomocna w wielu sytuacjach.

Treść gwarancji bankowej

Dokument gwarancji bankowej często traktowany jest po prostu jako załącznik do umowy o roboty budowlane, który nie jest specjalnie weryfikowany. Tymczasem to właśnie treść tego dokumentu, a nie tylko samej umowy o roboty budowlane, ma kluczowe znaczenie dla ustalenia, co zabezpiecza gwarancja bankowa (o czym można przeczytać w artykule Gwarancja bankowa – co zabezpiecza?) i w jaki sposób można wypłacić środki z gwarancji bankowej. Na treść gwarancji bankowej nieco inaczej spojrzy też inwestor, a nieco inaczej wykonawca.


Jeśli potrzebujesz dalszych informacji, skontaktuj się z nami osobiście, abyśmy mogli pomoc konkretnie w Twojej sprawie.

Najnowsze artykuły

12 III
2021
DLA WYKONAWCY

Koronawirus na budowie – argumenty dla wykonawcy

Środki prawne do wykorzystania przez wykonawcę w przypadku trudności z realizacją robót z powodu COVID-19
19 II
2021
problemy z budową z powodu COVID-19
DLA INWESTORA

Problemy z budową z powodu COVID-19 – narzędzia dla inwestora

Środki prawne do wykorzystania przez inwestora w przypadku trudności z realizacją robót z powodu koronawirusa
23 III
2020
koronawirus a wyłączenie przepisów prawa budowlanego
POZOSTAŁE

Prawo budowlane a specustawa COVID-19

Praktyczne aspekty wyłączenia przepisów prawa budowlanego w związku z wprowadzeniem specustawy w sprawie koronawirusa

Nasze marki

Prawo karne i nie tylko
Zatrzymanie czy areszt - jak w takiej sytuacji należy się zachować? Jakie prawa Ci przysługują? Prawnicy w przystępny sposób odpowiadają na najważniejsze pytania z zakresu prawa oraz postępowania karnego.
logo portalu mbw budowlane
Inwestycje budowlane
Jeśli jesteś inwestorem albo wykonawcą robót, ale przerasta Cię zawiłość regulacji prawnych i poziom skomplikowania kontraktów – ten portal jest właśnie dla Ciebie
logo portalu o specjalnych strefach ekonomicznych
Specjalne Strefy Ekonomiczne
Jesteś inwestorem, który rozwija lub zaczyna prowadzić swój biznes w Polsce, a jednocześnie chciałby płacić mniejsze podatki - ten portal jest stworzony z myślą o Tobie