NASZYM ZDANIEM NAJLEPSZY PORTAL O INWESTYCJACH BUDOWLANYCH.
DLA INWESTORA

Podwykonawca – zgłoszony czy nie?

Zgłoszenie podwykonawcy jako przesłanka odpowiedzialności solidarnej inwestora wobec podwykonawcy
29 X
2019

zgłoszenie podwykonawcy

Instytucja solidarnej odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy jest znana wśród podwykonawców jako stosunkowo łatwy sposób uzyskania płatności od inwestora w sytuacji, gdy nie reguluje ich wykonawca. Warto jednak pamiętać, że znajdzie ona zastosowanie tylko po spełnieniu określonych warunków. Jednym z nich jest zgłoszenie podwykonawcy inwestorowi w odpowiedni sposób.

Ogólnie o solidarnej odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy

Solidarną odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy reguluje art.6471 Kodeksu cywilnego, który wprost określa pozytywne i negatywne przesłanki tej instytucji (pisaliśmy o nich w artykule Kiedy inwestor płaci podwykonawcy?). Dotyczy one jednak tylko określonych podwykonawców (o czym więcej w artykule Podwykonawca – czyli kto?), a sama instytucja obejmuje odpowiedzialność tylko za określone należności (wskazane w artykule Za co inwestor płaci podwykonawcy?).

Forma i treść zgłoszenia podwykonawcy

Zgłoszenie podwykonawcy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Musi zawierać określenie przedmiotu robót budowlanych wykonywanych przez podwykonawcę i to w sposób szczegółowy. To ważne, ponieważ w praktyce przedmiot robót budowlanych wykonywanych przed podwykonawcę wskazuje się po prostu w umowie zawieranej pomiędzy generalnym wykonawcą a podwykonawcą. W kontekście solidarnej odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy nie jest to jednak wystarczające.

Kto i kiedy zgłasza podwykonawcę?

Zgłoszenia podwykonawcy inwestorowi może dokonać zarówno generalny wykonawca, jak i sam podwykonawca. Generalny wykonawca powinien uwzględniać w tym zakresie, oprócz wymagań wynikających z przepisów, także postanowienia umowy o roboty budowlane zawartej z inwestorem, która zwykle szczegółowo reguluje te kwestie. Dla podwykonawcy kluczowe znaczenie ma zaś fakt, że jest niezależny i może sam zadbać o stworzenie sytuacji prawnej dającej mu szansę na skorzystanie w przyszłości z instytucji solidarnej odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy. Niezależnie od podmiotu dokonującego zgłoszenia podwykonawcy należy jednak pamiętać, że musi ono nastąpić jeszcze przed przystąpieniem podwykonawcy do realizacji prac.

Zgłoszenie podwykonawcy to nie wszystko…

… ponieważ następny krok po trzymaniu zgłoszenia podwykonawcy należy do inwestora. Jeśli nie akceptuje on zgłoszonego podwykonawcy, ma prawo wnieść sprzeciw wobec wykonywania robót budowlanych przez podwykonawcę. Taki sprzeciw musi odpowiadać stosownym wymogom i można go złożyć tylko w określonym czasie (szczegółowo na ten temat pisaliśmy w artykule Gdy inwestor nie akceptuje podwykonawcy). Jeśli jednak zostanie złożony skutecznie, to wyłączy solidarną odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy.

Czasem zgłoszenie podwykonawcy nie jest wymagane…

… gdy w pisemnej umowie zawartej pomiędzy inwestorem i generalnym wykonawcą określono szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę. Wówczas solidarna odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy powstanie nawet bez odrębnego zgłoszenia podwykonawcy. Taki wyjątek przewiduje wprost art.6471 §2 Kodeksu cywilnego, jednak w praktyce zachodzi on niezwykle rzadko. Nie jest tu bowiem wystarczające generalne określenie, jakiego rodzaju roboty budowlane generalny wykonawca powierzy podwykonawcom.


Jeśli zainteresował Cię ten artykuł i potrzebujesz pomocy w konkretnej sprawie, zapraszamy do kontaktu.

Najnowsze artykuły

12 III
2021
DLA WYKONAWCY

Koronawirus na budowie – argumenty dla wykonawcy

Środki prawne do wykorzystania przez wykonawcę w przypadku trudności z realizacją robót z powodu COVID-19
19 II
2021
problemy z budową z powodu COVID-19
DLA INWESTORA

Problemy z budową z powodu COVID-19 – narzędzia dla inwestora

Środki prawne do wykorzystania przez inwestora w przypadku trudności z realizacją robót z powodu koronawirusa
23 III
2020
koronawirus a wyłączenie przepisów prawa budowlanego
POZOSTAŁE

Prawo budowlane a specustawa COVID-19

Praktyczne aspekty wyłączenia przepisów prawa budowlanego w związku z wprowadzeniem specustawy w sprawie koronawirusa

Nasze marki

Prawo karne i nie tylko
Zatrzymanie czy areszt - jak w takiej sytuacji należy się zachować? Jakie prawa Ci przysługują? Prawnicy w przystępny sposób odpowiadają na najważniejsze pytania z zakresu prawa oraz postępowania karnego.
logo portalu mbw budowlane
Inwestycje budowlane
Jeśli jesteś inwestorem albo wykonawcą robót, ale przerasta Cię zawiłość regulacji prawnych i poziom skomplikowania kontraktów – ten portal jest właśnie dla Ciebie
logo portalu o specjalnych strefach ekonomicznych
Specjalne Strefy Ekonomiczne
Jesteś inwestorem, który rozwija lub zaczyna prowadzić swój biznes w Polsce, a jednocześnie chciałby płacić mniejsze podatki - ten portal jest stworzony z myślą o Tobie