NASZYM ZDANIEM NAJLEPSZY PORTAL O INWESTYCJACH BUDOWLANYCH.
DLA INWESTORA, DLA WYKONAWCY

Gwarancja bankowa – co zabezpiecza?

Zakres roszczeń objętych gwarancją bankową jako zabezpieczeniem umowy o roboty budowlane
03 IX
2019

co zabezpiecza gwarancja bankowa

Gdy strony procesu budowlanego rozważają zastosowanie gwarancji bankowej jako zabezpieczenia umowy o roboty budowlane, kluczową kwestią jest ustalenie, jakie właściwie roszczenia są nią objęte. Zarówno inwestor, jak i wykonawca, powinni być przy tym zainteresowani uregulowaniem zakresu przedmiotowego gwarancji bankowej w jasny, nie budzący wątpliwości sposób.

Co wynika z przepisów?

Niewiele. Przepisy zawierają co prawda ogólną definicję gwarancji bankowej (więcej informacji o tym, czym jest ta konstrukcja znajdziesz w artykule Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej), jednak w żaden sposób nie określają, jakie roszczenia są objęte gwarancją bankową. Nie można więc liczyć w tym zakresie na żadną regulację ogólną. W tej sytuacji zakres przedmiotowy gwarancji bankowej zależy całkowicie od ustaleń stron zawartych w umowie o roboty budowlane oraz, a właściwie przede wszystkim, od treści dokumentu gwarancji bankowej.

Zakres przedmiotowy gwarancji bankowej określony w umowie

Pierwszy krok to właściwe określenie zakresu przedmiotowego gwarancji bankowej w umowie o roboty budowlane. Gwarancja bankowa dobrze formułowana z punktu widzenia inwestora powinna obejmować swoim zakresem zabezpieczenie wszelkich zobowiązań wykonawcy wynikających z zawartej z nim umowy. Dla inwestora najkorzystniej jest więc określić powyższy zakres jak najszerzej, z użyciem możliwie najbardziej ogólnych sformułowań. Ewentualnie można rozważać wymienienie jako przykładów najistotniejszych rodzajów roszczeń, których wystąpienie jest najbardziej prawdopodobne, np. roszczeń o zapłatę kar umownych czy roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.Szerokie określenie zakresu przedmiotowego gwarancji bankowej będzie też korzystne dla wykonawcy, jeśli chce on możliwie ograniczyć ryzyko kierowania żądań przez inwestora bezpośrednio do niego. W praktyce wykonawcy się to opłaca, skoro zdecydował się już na uzyskanie takiej formy zabezpieczenia i ponosi związane z tym koszty. Ogólnie opisana treść gwarancji bankowej może być więc bardzo pomocna, bowiem pozostawia swobodę w zakresie tego czy w danych okolicznościach skorzystać z tego rodzaju zabezpieczenia czy też nie. Czyli daje uprawnienie, ale nie generuje obowiązku jej wykorzystania.

Zakres zabezpieczenia według treści dokumentu gwarancji bankowej

Uzgodnienie odpowiedniego brzmienia zakresu przedmiotowego gwarancji bankowej w umowie o roboty budowlane to jednak dopiero połowa sukcesu. Kluczową kwestią, o której niespodziewanie często zupełnie się zapomina, jest uzgodnienie treści dokumentu gwarancji bankowej z bankiem jeszcze przed jej wystawieniem, zwłaszcza co do zakresu zabezpieczenia nią objętego. Ponieważ dokument gwarancji bankowej ma kreować samodzielne zobowiązanie, banki niechętnie odwołują się w nim do treści zawartej przez strony umowy i korzystają z własnych wzorów, niekoniecznie korzystnych dla inwestora. Najlepiej jest więc przenieść odpowiednie sformułowania dotyczące zakresu roszczeń objętych gwarancją bankową z treści umowy o roboty budowlane bezpośrednio do treści dokumentu gwarancji bankowej.


Jeśli potrzebujesz dalszych informacji, skontaktuj się z nami osobiście, abyśmy mogli pomóc konkretnie w Twojej sprawie.

Najnowsze artykuły

12 III
2021
DLA WYKONAWCY

Koronawirus na budowie – argumenty dla wykonawcy

Środki prawne do wykorzystania przez wykonawcę w przypadku trudności z realizacją robót z powodu COVID-19
19 II
2021
problemy z budową z powodu COVID-19
DLA INWESTORA

Problemy z budową z powodu COVID-19 – narzędzia dla inwestora

Środki prawne do wykorzystania przez inwestora w przypadku trudności z realizacją robót z powodu koronawirusa
23 III
2020
koronawirus a wyłączenie przepisów prawa budowlanego
POZOSTAŁE

Prawo budowlane a specustawa COVID-19

Praktyczne aspekty wyłączenia przepisów prawa budowlanego w związku z wprowadzeniem specustawy w sprawie koronawirusa

Nasze marki

Prawo karne i nie tylko
Zatrzymanie czy areszt - jak w takiej sytuacji należy się zachować? Jakie prawa Ci przysługują? Prawnicy w przystępny sposób odpowiadają na najważniejsze pytania z zakresu prawa oraz postępowania karnego.
logo portalu mbw budowlane
Inwestycje budowlane
Jeśli jesteś inwestorem albo wykonawcą robót, ale przerasta Cię zawiłość regulacji prawnych i poziom skomplikowania kontraktów – ten portal jest właśnie dla Ciebie
logo portalu o specjalnych strefach ekonomicznych
Specjalne Strefy Ekonomiczne
Jesteś inwestorem, który rozwija lub zaczyna prowadzić swój biznes w Polsce, a jednocześnie chciałby płacić mniejsze podatki - ten portal jest stworzony z myślą o Tobie